חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגור בבית שנבנה על ידי נכרים גם בשבתות?

תשובה:

בית שנבנה על ידי נכרים, אולם היהודי התנה עם הנכרי שלא יעבוד בשבת, ואף על פי כן עבד בשבת לצורך עצמו, דהיינו כדי לסיים מהר את הבנייה, אזי יהיה מותר ליהודי שעבורו ניבנה הבית להיכנס ולגור בו.
אם הנכרי עבד בבית לטובת היהודי למרות שהתנה איתו מראש שלא יעבוד, יש מתירים לו לגור בבית שהנכרי בנה למרות שלא מחה בו אחר כך.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: או"ח סימן ט סעיף לב-לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נכרי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה