חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לבער את החמץ הנמצא בפחי זבל?

תשובה:

חמץ הנמצא בפח זבל ביום י"ד, אם הפח נמצא בחצרו הפרטי יש לבער את החמץ לפני זמן האיסור. אפשר גם לשפוך עליו חומר מפגל כגון אקנומיקה.
אם הפח שייך לרשות המועצה המקומית והוא ממוקם ברשות הרבים אין חובה לבערו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק ה' סעיף ה וראה אגרות משה או"ח ג, נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה