חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאינו יכול לשרוף את החמץ יכול לעשות זאת בדרך אחרת?

תשובה:

מי שחולה ואינו יכול לשרוף את החמץ וגם אינו יכול לתת לשליח שישרפנו, יזרוק את החמץ לבית הכסא.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק נו סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה