חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם הסובל מבעיות של כח גברא מחוייב לקחת תרופה על מנת לקיים מצוות "ועונתה לא יגרע"?

תשובה:

אדם הסובל מבעיות של כח גברא ואינו יכול לקיים את חיובו כאדם נשוי אלא אם כן יקח תרופה בכל פעם, צריך לקחת תרופה (בכפוף ולאחר הערכה רפואית לגבי כוחו ויכולתו), בכדי לקיים חיוב מצוות עונה, אלא אם כן אשתו מוחלת לו.
סכום הכסף שאדם צריך להוציא לרכישת כדורים אלה, לכל הפחות עישור נכסיו.

פוסק: הרב אברהם דור

ספר: שו"ת אדרת תפארת

מקור: חלק ה סימנים נו-נז. ראה שו"ע אבן העזר סימן עז, א -ג ובלבוש או"ח סימן רמ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה