חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בעלות על יצירה רוחנית?

תשובה:

לדעת רבים מן הפוסקים זכויות שמורות ליוצר יצירה רוחנית.
 דעת "שואל ומשיב" והחפץ חיים שיש לו בעלות לעולם, ודעת "בית יצחק" שהבעלות מוגבלת עד תום מכירת המהדורה הראשונה.

פוסק: הרב יעקב אברהם כהן

ספר: עמק המשפט

מקור: חלק ד פרק א וראה שם שאר הפרטים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכויות יוצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה