חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המותר להרוג דבורה ביום טוב של חג הסוכות ?

תשובה:

דבורה המהווה מטרד לשינה ולישיבה בסוכה, יש מקום להתיר להרגה.
וכן מותר לצודה אם בסוכה יש אנשים אלרגיים או ילדים קטנים.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן נד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה