חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לענין שכר שבת לשליח צבור, חזן, בעל קורא, משגיח וכו'?

תשובה:

מי שנתמנה לתפקיד בבית כנסת בשבתות וימים טובים, כגון: דרשן, מגיד שיעור, שליח צבור, בעל קורא, אחראי כשרות וכו', מותר לו לקבל שכר שבת אפילו שלא בהבלעה כיוון שהוא צורך מצווה, וכן המנהג בירושלים. והמחמיר לעשות בהבלעה תבוא עליו ברכת טוב. 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ב' סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה