חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל שהוא בעל מכולת ביישוב קטן חייב לסגור חנותו בשבעה?

תשובה:

עליו למכור חנותו לאדם אחר לפני קבורת קרובו, ועדיף להתייעץ עם רב כיצד לעשות זאת. ויש לרשום בחזית החנות שהיא נמכרה. 
אך בעל המכולת יכול לתת עצות בנוגע לניהול החנות גם בתוך השבעה. את הרווחים יחלקו לאחר השבעה לפי ראות עיניהם.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ח, סעיף צא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה