חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יחס ההלכה לאדם הנושא משרה ציבורית ונחשד במעשים לא כשרים?

תשובה:

מבחינה הלכתית, אין אדם נפסל מחזקת כשרותו על ידי שמועות, חשדות לא מבוססות ורכילויות, אלא על ידי שני עדים כשרים.
יש מגוון רחב של תפקידים ציבוריים, ויש לגביהם ציפיות ודרישות לגבי הדרגה המוסרית הנדרשת לתפקיד. 
יש דרכים שונות לחזור בתשובה, והתשובה מועילה גם לעניין התמנות מחדש לתפקיד ציבורי ממנו הודח.

כאשר מדובר בתהליך של פיטורין של עובד, יש צורך להביא את הנושא בפני בית דין כשר.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ב סימן קטז וראה מקורות בהערות שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לשון הרע ורכילות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה