חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קטן יכול להוציא ידי חובת אחרים בקריאת מגילה?

תשובה:

צריך לשמוע קריאת מגילה מפי אדם שחייב במקרא מגילה, ולכן קטן אינו מוציא אחרים ידי חובה ואפילו אם הגיע לחינוך. ובשעת הדחק, כשאין שם גדול שיקרא את המגילה, יכול קטן שהגיע לחינוך להוציא את האחרים ידי חובה. ונכון שבשעת הקריאה יקראו אחריו מתוך מגילה כשרה מלה במלה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרפט' סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה