חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת בעת אמירת הלל בראש חודש?

תשובה:

אמירת הלל נאמרת בעמידה. אם אמר הלל בישיבה יצא ידי חובה. אדם חולה רשאי לבחור  לכתחילה כיצד לאומרה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים ראש חודש פרק א סעיף יג וראה שו"ע סימן תכב סעיף ז ומ"ב סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש חודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה