חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד צריך לבקש מחילה כאשר פגע בילד קטן?

תשובה:

מי שפגע בקטן או הקניטו או ביישו, יש לפייסו ולבקש ממנו מחילה אף על גב שילדים קטנים לאו בני מחילה נינהו, ולכשיגדיל צריך לבקש ממנו מחילה עוד פעם כדי שימחול לו.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שיז, סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה