חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברור אגוזים ובוטנים ביום טוב?

תשובה:

אדם המפצח אגוזים או בוטנים ביום טוב, יברור את האוכל מתוך הפסולת או את הפסולת תוך האוכל, רק שימעיט בטורח. 
אך, במקרה בו הפסולת מרובה על האוכל, יברור את האוכל ויניח את הפסולת, אפילו אם ייגרם לו על ידי זה טורח גדול יותר.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ד, סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה