חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברור את האוכל מתוך הפסולת ביום טוב?

תשובה:

אין לברור ביום טוב מתוך כלי המיוחד לכך, כגון נפה. אך, אם בורר ביד, או בכלי שאינו מיוחד לכך, מותר לברור באופן שיהיה בו טורח מועט ככל האפשר. 
לכן, אם האוכל מרובה על הפסולת וברירת האוכל תגרום לטורח גדול יותר מברירת הפסולת, יברור את הפסולת מתוך האוכל. ואם ברירה זו תגרום לטורח גדול יותר כי האוכל גס והפסולת דקה, יברור את האוכל ויניח את הפסולת. אם הפסולת מרובה על האוכל, יברור את האוכל ויניח את הפסולת. וגם אם ברירת האוכל מתוך הפסולת תגרום לטורח גדול יותר כי הפסולת גסה והאוכל דק, יברור את האוכל ויניח את הפסולת.
כאשר כמות האוכל והפסולת שווה ואין טורח גדול בברירה של אחד מהם, יבחר מה שירצה.
ולכתחילה נהוג כמו בשבת, אם היה אפשר לברור מבעוד יום, כלומר לברור בכל אופן את האוכל מתוך הפסולת, יעשה כן סמוך לסעודתו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ד, סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה