חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברור פסולת שנפלה לתוך תבשיל ביום טוב?

תשובה:

פסולת, כגון חרק או גוף זר מסויים, שנפלה לתוך תבשיל, מותר להסירה אך שלא כדרך חול, יסירה במקצת ביחד עם התבשיל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ד, סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה