חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לערוך ברית מילה בראש השנה?

תשובה:

מועד  ברית מילה בראש השנה הנו אחרי קריאת התורה ולפני התקיעות.
המשפחה המצומצמת  תכוון בסעודת ראש השנה שיעלה גם לסעודת המילה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תקפד סעיף ד וראה גם שו"ת יביע אומר ו' יורה דעה כה אות א, וכן הליכות שלמה עמוד כב' שתדיר ואינו תדיר תדיר קודם. הובא בשות אבני דרך ו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה