חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מ הם דיני ברית מילה בשבת?

תשובה:

ברית מילה המתקיימת בזמנה,  דוחה שבת, עם זאת, חובה להכין מבעוד יום את כל הדרוש לצורך המילה כגון תחבושות הנחוצות, גזורות לפי המידה, משחה בשפורפרת לשים במקום הברית אחרי המילה. וכן, אם אין עירוב במקום ואסור לטלטל, חובה להביא את צרכי המילה מבעוד יום. לא עשה כן מבעוד יום, וגם אין להשיג תחבושות מוכנות אצל מי שיש לו (במקום שיש עירוב), כי אז אסור למול על דעת שיגיע המצב לידי פיקוח נפש ואז יהיה מותר בשבת לעשות את צרכי המילה הדרושים לרפואתו של התינוק, אלא צריך לדחות את המילה למחרת היום, ולא לקיימה בזמנה. אך בדיעבד אם כבר מלו את התינוק ולא ידעו שצרכי התינוק לא מוכנים, מותר לעשות בשבת כל הנחוץ לרפואתו של התינוק.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ז, דיני תינוק וילד קטן, סעיף י"ג.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה