חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי בברית של תאומים מברך האב 'שהחיינו' וברכת 'להכניסו' ?

תשובה:

האב יברך אחרי הברית המשותפת של שני הבנים התאומים. המוהל יברך ברכה אחת על שני הבנים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: ברית מילה עמוד רצג

תשובה נוספת:

בברית של תאומים, מכניסים תחילה תינוק אחד מברכים ומלים ואחר כך מוצאים אותו. לאחר הפסקה של חמש דקות מכניסים את השני ומלים אותו עם כל הברכות. בהפסקה שבין שתי הבריתות אפשר לומר לעומדים שם שמי שרוצה יכול לאכול אולם הגם שלא צריך לאכול  בין שתי הבריתות. לגבי ברכת שהחיינו המנהג לברך גם בבברית השניה ויש מהדרים לקחת פרי או בגד חדש.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: מילה עמוד רעו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה