חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם למי שנולד בניתוח קיסרי או בין השמשות מכניסים אותו בשבת בבריתו של אברהם אבינו?

תשובה:

מילה שלא בזמנה, וכן תינוק הנולד בין השמשות של כניסת השבת או ביציאתה, והנולד בניתוח קיסרי, כל אלו -מילתן לא דוחה שבת או יום טוב ויש לקיים את הברית מיד לאחר שבת או יום טוב.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לז סעיף יג וראה משנה ברורה סימן שלא ס"ק יד, יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה