חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מברכים על נטילת ידיים, כשנטל לצורך אכילה לפני הניגוב או לאחריו?

תשובה:

חז"ל תיקנו  לברך על נטילת ידיים לפני ניגוב הידיים. ואם שכח ולא בירך לפני הניגוב, אזי בדיעבד יברך לאחר הניגוב.
מי שנוהג לומר לפני הברכה  "שאו ידכם קודש", יקפיד לומר זאת לפני הניגוב.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק א סעיף מז וראה הליכות עולם עמוד שיז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה