חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אומרים ברכת "מעין שבע" כאשר מתפללים בבתי מלון?

תשובה:

היוצאים לנופש ומתפללים בבית מלון,  מברכים ברכת מעין שבע אם מתפללים במקום שקבעואותו לתפילה, ויש סבורים שצריך שיהיה במקום ספר תורה.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק כ סעיף ב וראה עוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה