חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברך על הטבלה כלים?

תשובה:

המטביל כלי החייב בהטבלה ובברכה, אוחז את הכלי ביד ימינו ומברך: "ברוך אתה...אשר קידשנו..על טבילת כלי"
ואם מטביל מספר כלים יברך "על טבילת כלים". כמו כן יברך סמוך לטבילה כדי שיהיה עובר לעשייתן.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ד סעיף מד וכן ילקוט יוסף סימן קכ סעיפים ז-ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה