חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך על קריאת מגילת רות בשבועות?

תשובה:

תלמידי הגר"א והנוהגים כמנהג זה קוראים את מגילת רות מתוך קלף ומברכין "על קריאת מגילה" וכן "שהחיינו".
מנהג רוב האשכנזים וכל הספרדים שלא לברך על קריאתה ואין מקפידים לקוראה ממגילת קלף. 

נוהגים לקרוא את מגילת רות בתפילת שחרית, ויש מהנשארים ערים בלילה שקוראים אותה לפני תפילת שחרית, וכן אפשר לקרוא אותה לאחר תפילת מנחה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, שבועות, יג, סעיף יב

תשובה נוספת:

מנהג ספרד שלא לברך על קריאתה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, שבועות סימן תצד סעיף כה

תשובה נוספת:

אין בידינו לבטל מנהג הגר"א לברך שהחיינו (למרות שהדבר תמוה בעיניו - ראה להלן במקור), מכל מקום טוב שילבש הש"ץ בגד חדש ויכוון גם עליו בעת ברכת שהחיינו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק טו' סעיף ה

תשובה נוספת:

יש שנהגו שלא לקרוא את מגילת רות בציבור.

פוסק: הרב יצחק מאיר ברכיה ליברמן

ספר: חג השבועות - דינים ומנהגים

מקור: פרק ז סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבועות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה