חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שיש לו שני בתים כיצד יברך על בדיקת חמץ?

תשובה:

מי שיש לו שני בתים או יותר, יברך פעם אחת על "בעור חמץ" על בדיקת שניהם, אף על פי שנמצאים בשתי חצרות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק חמישי סעיף יג

תשובה נוספת:

כשיש לו מספר מקומות לבדוק את החמץ, יכול לבדוק מספר בתים על סמך הברכה הראשונה ובתנאי שהבתים והמקומות קרובים ורחוקים במקצת זה מזה. ואם הם רחוקים, אזי כאשר יברך על הבית הראשון יתכוון שאינו רוצה לצאת יד חובה רק על הבית הראשון ואז יוכל לברך שנית על הבדיקה בבית או בחנות הרחוקים יותר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב פסח סימן תלב סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה