חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד זר נכרי רשאי לברך ברכת תפילין למי שתשש כוחו?

תשובה:

אם מחמת חולשה או מחלה אינו יכול לברך בפיו, יברך בהרהור או יבקש  מישראל אחר לברך בזמן ההנחה והמניח יצא ידי חובה. אין יוצאים ידי חובה אם הנכרי ברך עבור היהודי.

פוסק: הרב עוזיאל כהן

ספר: עוזך בעמים - הוצאת מכון לרבני יישובים קרית ארבע

מקור: תפילין סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה