חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים ברכות הנישואין כאשר הסעודה התחילה מבעוד יום השביעי לנישואין אולם הסעודה נמשכה לתוך ליל שמיני?

תשובה:

כאשר התחילה הסעודה מבעוד יום השביעי לנישואין, אולם נמשכה לתוך ליל שמיני, או אפילו גמרו את הסעודה מבעוד יום השביעי אלא שלא הספיקו לברך ברכת המזון עד שחשכה אזי אין מברכין ברכות נשואין בסעודה זו. 
יום השביעי לנישואין מסתיים עם שקיעת החמה של יום השביעי.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: פרק יד סעיפים יג- יז וראה יביע אומר ח"ה סימן ז וכן בשובע שמחות פ"א סעיף ג ובהערות יא' טז'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה