חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנעור בליל שבועות כיצד ינהג עם ברכות השחר ונטילת ידיים?

תשובה:

למנהג רוב ישראל מי שהיה ער כל הלילה, מברך את כל ברכות השחר וברכות התורה, ויש המהדרין כאשר יש להם אפשרות לצאת ידי חובת ברכת התורה וברכת אלוקי נשמה והמעביר שינה ממי שישן בלילה.
לעניין נטילת ידיים צריך ליטול ידיים. אולם למנהג ספרד לא יברך ולמנהג אשכנז הטוב הוא להתפנות לפני התפילה ולנגוע באחד המקומות המכוסים בגוף בהם הזיע ובכך יתחייב בנטילת ידיים בברכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים,שבועות, סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות השחר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה