חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה לברך ברכה משבע ברכות בחופה?

תשובה:

אשה לא תברך ברכה משבע ברכות הנאמרות בחופה. אך בשבע ברכות הנאמרות בברכת המזון ניתן לכבד אשה בברכה ובלבד שהדבר לא יעורר מחלוקת.
וטוב לשאול את רבותיו.

פוסק: הרב יונתן שלמה רוזנצוויג

ספר: שו"ת ישרי לב

מקור: חלק ג סימן קכב

תשובה נוספת:

אין לאשה לברך ברכת חתנים בסעודת שבע ברכות, וכן הדין בברכות הנאמרות תחת החופה.

פוסק: הרב זלמן נחמיה גולדברג

ספר: שו"ת בנין אריאל

מקור: אבן העזר עמוד 135 וראה פסקי שלמה חלק ו עמוד 189 ושו"ת אהלה של תורה ח"ו לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה