חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם פרטי המנהג לברך את הבנים ביום כיפור?

תשובה:

כל אדם ינשק את ידי אביו ואמו בערב יום כיפור, לפני שילך לבית הכנסת ויבקש מהם מחילה על מה שחטא כנגדם במשך השנה בדיבורים שלא כהוגן וכו', וכן כל בעל יבקש מחילה מאשתו ואשה תבקש מבעלה.

המנהג לברך את הבנים בערב יום כיפור לפני שנכנסין לבית הכנסת שאז כבר חלה קדושת היום ושערי רחמים נפתחים. עיקר הברכה תהיה שילכו בדרך השם ותורתו ותהיה יראת השם על פניהם כל ימי חייהם. 

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים ולימים פרק מד סעיפים סד-סו, וראה גם (הרב שער המלך שער ה פ"א, חיי אדם כלל קמד אות יט, וע"ע דורש בציון מוצפי עמוד קסג).

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה