חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בברכת החמה?

תשובה:

לפי רוב הפוסקים ברכת החמה הינה מצוות עשה שהזמן גרמא ולכן פטורה מלברך.
ואם רוצה לברך יש דעות חלוקות, ולכן יש שהכריעו שתשמע מאחרים או תברך בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יד סעיף מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה