חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יברך ברכת המזון מי שנוהג ברכב?

תשובה:

הנוהג במכונית לא יתפלל בשעת הנהיגה, אלא יעצור ויתפלל, וכן לא יברך ברכת המזון בשעת הנהיגה. הנוסע במכונית סמוך לחצות הלילה וקשה לו לעצור ולירד להתפלל, יכול להתפלל ערבית במכונית, ולא ימתין להתפלל בעמידה אחר חצות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק ח' סעיף ד בהערה ג

תשובה נוספת:

אם המשיך בנהיגתו לאחר שהתחיל לאכול וסיים את אכילתו כשחנה במקום אחר, יברך ברכת המזון במקום בו חונה כעת.

פוסק: הרב יצחק קשאני

ספר: המכונית והלכותיה

מקור: סימן ד סעיף ו

תשובה נוספת:

אם לא יצא מהמכונית, אזי יברך במכונית הנחשבת למקום הקביעות.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: עמוד 360 שאלה ח

תשובה נוספת:

נהג וותיק הנוהג במכונית שאינו טרוד מהנסיעה, בשעת הצורך יברך ברכת המזון תוך כדי נהיגתו, ושאר הנוסעים ברכב יכולים לברך לכתחילה בזמן הנסיעה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק ד סעיף יב וראה שע"ת סג, ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה