חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברכך ברכת המזון בעמידה?

תשובה:

ברכת המזון יש לברכה כשהוא יושב, כדי שיהיה מיושב בדעתו ויוכל לכוין היטב, ואין להקל לברך כשהוא עומד אף על פי שהוא נשען, מאחר ועדיין לא תתיישב דעתו בצורה כזו. 
אין לברך כאשר הוא נמצא בדרך הליכה. החיוב לעמוד הנו גם בברכה מעין שלוש.
 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: תפילה עמוד תצב וראה שולחן ערוך סימן קפג סעיפים ד - ז, הובא גם בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה