חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברכך ברכת המזון בעמידה?

תשובה:

ברכת המזון יש לברכה כשהוא יושב, כדי שיהיה מיושב בדעתו ויוכל לכוין היטב, ואין להקל לברך כשהוא עומד אף על פי שהוא נשען, מאחר ועדיין לא תתיישב דעתו בצורה כזו. 
 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: תפילה עמוד תצב וראה שולחן ערוך סימן קפג, הובא בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה