חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג לגבי התארגנות לברכת המזון בנוגע להשארת לחם על השולחן?

תשובה:

הבא לברך ברכת המזון ישאיר את הלחם אשר לפניו (ללא הכיסוי) ולא יסירו עד אחרי הברכה, כיון שכך יהיה ניכר שמברך לה' על המזון אשר ה' נתן לו. אם נשארו לו פתיתי לחם אין צורך להביא לחם שלם. אולם אם לא נשארו לו פתיתי לחם יביא ויניח לחם על השולחן.
אין לאבד פירורי לחם בדרך של בזיון גם אם הם פחות מכזית.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: הלכות סעודה, פרק ו סעיפים לז-לח

תשובה נוספת:

אם משאירים פירורים, רצוי שהכמות תייהיה "בכדי ינתינה", שאם יבוא עני יהיה מה לתת לו.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פר לה סעיף ו וראה גם שער ציון ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה