חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה השיעור לחיוב של ברכת המזון ולחיוב של נטילת ידיים?

תשובה:

לענין חיוב בברכת המזון יש צורך לאכול לפחות כזית לחם (סימן קפד סעיף ו). לעניין נטילת ידיים אם אין בדעתו לאכול כנפח ביצה לא יברך על נטילת ידיים (סימן קנח סעיף ב) אבל יטול ידיים משיעור כזית (שם סעיף ג).

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן קנג

תשובה נוספת:

האוכל כזית (כחצי פרוסת לחם פרוס) בתוך זמן של אכילת פרס (2-4 דקות) חייב בברכת המזון.
אם אכל פחות מכזית או שאכל כזית יותר ממשך זמן של אכילת פרס, אינו מברך ברכת המזון.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שני סימן קפד סעיף יג וראה שולחם ערוך סימן קפד סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה