חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה השיעור לחיוב של ברכת המזון ולחיוב של נטילת ידיים?

תשובה:

לענין חיוב בברכת המזון יש צורך לאכול לפחות כזית לחם (סימן קפד סעיף ו). לעניין נטילת ידיים אם אין בדעתו לאכול כנפח ביצה לא יברך על נטילת ידיים (סימן קנח סעיף ב) אבל יטול ידיים משיעור כזית (שם סעיף ג).

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן קנג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה