חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון?

תשובה:

מי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון, אם נזכר לפני  שאמר -  ה' בברכת - בונה ירושלים, חוזר ליעלה ויבוא וממשיך כסדר. ואם נזכר לאחר שהתחיל ברכת - הטוב ומטיב יסיים את ברכת המזון ואינו צריך לחזור שוב.
אם נזכר לאחר שאמר את שם ה' בברכת בונה ירושלים, יסיים ברכת בונה ירושלים ויאמר את הנוסח...ברוך אתה ה'  אשר נתן מועדים לעמו ישראל לשוון ולשמחה וכו' 

פוסק: הרב יקותיאל פרקש

ספר: חול המועד כהלכתו

מקור: פרק א' סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה