חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להסיר סכין מהשולחן לפני ברכת המזון?

תשובה:

יש נוהגים להסיר את הסכין מהשולחן לפני ברכת המזון ויש נוהגים לכסותו.  כשיש הרבה סועדים והשעה דחוקה די שבעל הסעודה היושב בראש השולחן יסיר את הסכין וזה יהיה להיכר לכולם.
ובשבתות וימים טובים לא נוהגים לכסותו.

מנהג זה נקבע, משום מעשה שהיה, באחד שהגיע לברכת "בונה ירושלים" בברכת המזון ומרוב צער תקע סכין בבטנו ולכן גזרו גזירה זו, ויש עוד טעמים לכך.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: הלכות סעודה, פרק ו סעיף לט וראה שם בהערות עד- עו ובשו"ת ויען דוד, סימן כח

תשובה נוספת:

מעיקר הדין, יש להסיר מהשולחן לפני ברכת המזון את הסכין וכן כל שאר הכלים המיועדים לחיתוך כגון, מספרים ומקלף.
מידת חסידות להסיר כל כלי ברזל ולא של מתכות אחרות, ולכן לא צריך להסיר סכין מפלסטיק.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: שו"ת מחקרי ארץ

מקור: חלק א סימן מא וראה בן איש חי שנה א' חוקת סעיף ו

תשובה נוספת:

המנהג לכסות את הסכינים במפית וכדומה בסיום הסעודה קודם ברכת המזון, מקורו בדברי מרן הבית יוסף (סי' קפ)  בשם רבינו הרוקח, שכתב בזו הלשון: מכסין סכין בשעת ברכת המזון, על שם (משום) שנאמר (לגבי המזבח), "לא תניף עליהם ברזל", ובמכילתא פירשו הטעם שאין להניף ברזל על המזבח, מפני שהמזבח בא להאריך חייו של אדם, ולא ראוי שיבא זה שמקצר חייו של אדם על גבי זה שמאריך חייו של אדם. והשלחן הוא כמו מזבח, כמו שאמרו בשלהי מסכת חגיגה (כז.). עד כאן דבריו. וכן כתב הרב רבי דוד אבודרהם, וכן כתב בספר שבלי הלקט.

ספר: בית יוסף

מקור: סימן קפ הובא בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה