חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים הרב את ריבנו בציבור של נשים?

תשובה:

בציבור נשים אין לברך לאחר קריאת המגילה את "הרב את ריבנו".

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ב, עמוד קה וראה הליכות בת ישראל פרק כב סעיף יד
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס לקנות חכמה וספר בלילה ההוא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה