חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לומר את ברכת התורה?

תשובה:

יש לומר את ברכת התורה בקול שישמעו לפחות עשרה מתפללים. בדיעבד אם ברך בשקט ולא שמעו עשרה את הברכות אין צריך לחזור ולברך.
לאחר שהמתפללים אמרו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", יחזור העולה גם על כך.

פוסק: הרב עקיבא מלר

ספר: הקריאה בתורה והלכותיה

מקור: פרק כח סעיפים ג-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה