חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברך ברכת "מאורי האש" על חשמל?

תשובה:

מצווה מן המובחר לברך על אבוקת אש או צירוף של נרות. אומנם אפשר לברך גם על החשמל ורצוי אז לייחד נר חשמלי לצורך הבדלה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן לח סעיף ד

תשובה נוספת:

יש מתירים לברך על נורת חשמל שהזכוכית שלה שקופה. אולם אין לברך על נורה פלוארוצנטית כיון שאין בה אש כלל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק סא סעיף לב וראה הערה קה

תשובה נוספת:

אין לברך מאורי האש על חשמל, או על פנס חשמלי, ובמיוחד לא על נורת פלורסמט.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן חצר (רצח), סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה