חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מברכים ברכת משנה הבריות?

תשובה:

הרואה פיל, קוף, קיפון וכן כאשר רואה כושי, חיגר, קיטע או סומא אשר כך נולדו, מברך ברוך אתה...משנה הבריות.
ברכת "משנה הבריות" מברכים כאשר רואה זאת בפעם הראשונה,  ואם ראה שוב אחרי שלושים יום יברך בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק יז סעיפים ג-ה וראה שו"ע סימן רכה סעיפים ח-ט

תשובה נוספת:

מברך על כל חיה משונה אבל לא על דגים משונים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה פרק כג סעיף לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: משנה הבריות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה