חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בברכת שהחיינו בליל ב' דראש השנה יש צורך בפרי חדש?

תשובה:

אומנם יש להניח פרי חדש בזמן הקידוש  גם בליל ב' של ראש השנה ולכוון עליו בברכת שהחיינו בקידוש, ואם אין לו פרי חדש אין הדבר מעכב ויברך שהחיינו. (הגר"א סובר שזה אף לכתחילה). ומי שמתכוון בברכת שהחיינו על בגד חדש, ילבש את הבגד כמה שיותר סמוך לקידוש, דהיינו אחר שחוזר מבית הכנסת.
מכל מקום בברכת שהחיינו יש לכוון קודם כל על שמחת יום טוב, על זמן ראש השנה וגם על יש לכווין גם על הפרי החדש. המברך יתכוון להוציא ידי חובה את השומעים והשומעים יתכוונו לצאת ידי חובת בברכתו על הפרי החדש. מכל מקום רשאים השומעים לברך בעצמם שהחיינו ואינם חייבים לצאת ידי חובה דוקא בברכת המקדש.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: ראש השנה פרק ז סעיפים א-יב וראה שו"ע תרו' ס"ב ובהליכות שלמה ח"ב פ"א סעיף כ וראה גם ילקוט יוסף שוע חלק ב סימן תקפג' סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה