חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך שהחיינו על בית חדש?

תשובה:

הבונה או קונה או שמקבל במתנה בית חדש יברך שהחיינו. אין לברך בשעת הרכישה אלא  כשהבית ראוי לשימוש ולאחר שקבע מזוזה.
יש שלא נהגו לברך אלא פוטרים זאת באכילת פרי חדש בעת חנוכת הבית. 
אם יש שותפים לשמחה זו כגון שקנה בית גם עבור אנשים נוספים כגון לבני ביתו, אזי יברך ברוך הטוב והמטיב ואינו מברך שהחיינו. 
אין לברך על מחסן חדש.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק כ' סעיפים כא,כב, כד, וראה בהערות שם.

תשובה נוספת:

מי שקנה בית שכבר גר שם לפני כן בשכירות וכעת קנה את הדירה /  הבית, יברך שהחיינו , כיון שיש לו שמחה שהצליח לקנות כעת את הבית.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד פט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה