חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך ברכת שהחיינו כשמניח תפילין חדשות?

תשובה:

אין צריך לברך ברכת שהחיינו כשמניח תפילין חדשות. אם  רוצה לברך שהחיינו יברך זאת על דבר אחר חדש כגון: בגד, פרי וכו'  ויתכוון על התפילין.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן כב ס"ק ב

תשובה נוספת:

כשלובש תפילין בפעם הראשונה בחייו, י"א שצריך לברך ויש חולקים ופוטרים אותו מלברך. ולכן טוב שיכניס עצמו להתחייב בברכת "שהחיינו" מצד אחר (כגון: על בגד חדש), ויכוון לפטור גם בחיוב זה. 

אם נעשה בר מצווה באחד מהימים הראשונים של חודש אב, ולובש תפילין בפעם הראשונה, ספק אם יברך "שהחיינו" על התפילין, שכן אינו יכול להתחייב עצמו בברכת שהחיינו על ידי בגד חדש או פרי חדש.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ז', סעיף ז'. וסעיף י'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה