חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

סדר ברכת הנחת תפילין?

תשובה:

. ברכות התפילין

ספרדים מברכים ברכה אחת: "להניח תפילין" ומניחים של יד ואחריה של ראש. אם הפסיק ודיבר לאחר הנחת של יד – מברך על של ראש "על מצוות תפילין".

אשכנזים מברכים על של יד "להניח" ועל של ראש "על מצוות". הפסיק ודיבר לאחר הנחה של יד – מברך על של ראש "להניח" ו"על מצוות". (כה, ט. מ"ב לא).

אין להפסיק בדבור או ברמז בין תפילין של יד לשל ראש. הפסיק ורמז – אינו מוסיף ברכה. הפסיק בדיבור, ואפילו דיבור של מצווה – כמו קדושה – חוזר ומברך כפי שנתבאר (כה, י. מ"ב כח-ל. לה).

נשמטו התפילין ממקומן וכן אם הסיר את התפילין או הזיזן ובדעתו להחזירן מיד – ספרדים חוזרים ומברכים, ואשכנזים לא. הסירם כדי להפנות, או חייל שנקרא לתפקיד ונשתהה, והסיח דעתו מהתפילין – יחזור ויברך. (כה, יב. מ"ב מ"ד מ"ז).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 57

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה