חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך חגיגת בר מצוה בספירת העומר?

תשובה:

בשמחת בר מצוה (ששלמו לו י"ג שנה ביום זה) מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב' סימן תפט סעיף ח

תשובה נוספת:

מותר לערוך בספירת העומר חגיגת וסעודת בר מצוה ולשמוח בה אף על פי שאינה ביום שנעשה גדול.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק אחד עשר סעיף יז (ראה שם 64)

תשובה נוספת:

מקיימים סעודות מצווה בימי הספירה בשירה בפה אבל ללא כלי נגינה ומחולות.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה