חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

בפני מי ומתי מברך אבי חתן בר המצווה "ברוך שפטרני"?

תשובה:

צריך אבי בר המצווה לברך ברכה זו בפני עשרה (כולל המברך והנער).
ונהגו לברך בשעה שהבן עולה לתורה בפעם הראשונה, או כשהוא מתפלל בתורת שליח ציבור.
יברך בפני הבן דווקא כיוון שאומר "מעונשו של זה".

אך כשהאב בארץ אחרת (ואף אם נותק הקשר בין האב לבנו), יברך בלא שם מלכות ויאמר: "מעונשו של בני פלוני". (במקום "של זה" שהרי אינו לפניו).

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ה', עמ' ע"ט סעיפים ה'- ז'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה