חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאימתי מתחיל הנער להניח תפילין?

תשובה:

יש אומרים שקטן היודע לשמור על התפילין בטהרה, מחנכים אותו להניח תפילין, ועל כל פנים אם הוא בן שתים עשרה ולומד גמרא ומבין רשאי להניח. ויש נוהגים שיניח חודש, חודשיים או שלושה חודשים קודם בר המצווה.
ואחרים סוברים שאין הקטן מניח תפילין, אלא מיום בר המצווה ואילך, וקודם לכן אסור להניחן, וכך נוהגים רבים.


פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ז, סעיף א'., והערה 3 ראה יביע אומר חלק ד סימן י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה