חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעלות לתורה ל"מפטיר", נער יהודי שאינו מהול?

תשובה:

נער שאביו לא מל אותו, והגיע לגיל מצווה, אין איסור מצד הדין לקראו למפטיר, אבל למעשה אפשר שבנסיבות ידועות צריך לגזור שלא יקראוהו לתורה, לעשות סייג ולהראות שאין אנו מכבדים אנשים המפרים ברית אבות. (והדבר מסור לרבנים העומדים על משמרת התורה)

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ו', סעיף כ"א.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה